SMJEROVI BUBRENJA PRI POLAGANJU PARKETA

SMJEROVI BUBRENJA PRI POLAGANJU PARKETA

Letvice se šire više po širini nego po dužini, zbog toga bismo Vam preporučili postavljati širinsku stranu letvice direktno prema kraćim zidovima u prostoriji u koju se postavlja parket.

Na slikama se mogu vidjeti primjeri širenja parketa kod različitih tipova polaganja.

Bubrenje parketa