Decking sistemi

"Obogatite svoj životni prostor Galeković decking sistemima."

Decking je proizvod od drva koje procesom termo tretiranja dobiva nova svojstva (otpornije na vlagu, štetočine) i samim time postaje upotrebljivo i za nove primjene u okruženju Vašeg doma. Najbolji primjeri za to su Vaše terase, vrtovi, te prostori oko bazena.

Obogatite svoj životni prostor Galeković decking sistemima.

Docking sistemi

ŠAH

DIMENZIJE DECKINGA ŠAH – NA PLASTIČNOJ PODLOZI

 

Dužina: 550 mm
Širina: 550 mm
Debljina: 30 mm

 

Decking 1

DECK

DIMENZIJE DECKINGA DECK

 

Dužina: 900-2400 mm / 3000 mm + dužinski spajan
Širina: 90-140 mm
Debljina: 21 mm

 

Decking 2

BARCODE

DIMENZIJE DECKINGA BARCODE

Dužina: 300/600/900mm
Širina: 710 mm
Debljina: 50 mm

decking sistem barcode